ХАБЭА ЗААВАРЧИЛГАА

Хүргэгч Jan 19, 2021

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ХЭРХЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БЭ?

БЫЙРБОРАДЙОРБӨ
ЫЙБЛОӨРЙПОЫРӨ
ЫБОӨРЙПОБ
ЦУХРФАЛӨР
РӨХОРЙХӨ

https://docs.google.com/forms/d/1PAABwLA4bJPh-7EoOeImTNptLc8TWmS51MAnQpO2-7o/edit#responses

https://blog.toktok.mn/shine-khariltsaghch-bolokh/

GBTHBYUK

TokTok CSS
Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа